TRASTORNS ATENCIONALS

Aquestes dificultats poden anar associades o no a la dislèxia.

- Trastorns d’atenció i concentració (TDA).

- Trastorns d’atenció, d’hiperactivitat i impulsivitat (TDAH).

Ríos Rosas 51 - 08006 Barcelona       Tel. 932 118 600 Fax 932 118 654       info@montserratestil-les.com

Català Español