DETECCIÓ PRECOÇ
Detecció i intervenció precoç per a nens i nenes que presenten alguns d’aquests símptomes:

- Si hi ha antecedents de dificultats de llenguatge en la família.
- Retard en l'adquisició de la parla.
- Dificultat per captar i discriminar sons.
- Omet o substitueix sons de la parla.
- Dificultat per reconèixer els colors, números o lletres.
- Si als 4 anys té dificultat per pujar o baixar escales.
- Si als 5 anys no té una preferència manual.
- si té dificultat per retallar.
- Si agafa incorrectament el llapis.
- Si posa el seu nom, números i lletres al revés.
- Si el seu dibuix és pobre.
- Si confon sumes i restes.
- Si confon avui, ahir, demà, esmorzar, dinar, sopar.
- Si ha tingut dificultats a gatejar, arrossegar-se, saltar.
- Si presenta dificultats per aprendre a anar en bicicleta.

Ríos Rosas 51 - 08006 Barcelona       Tel. 932 118 600 Fax 932 118 654       info@montserratestil-les.com

Català Español