INTEGRACIÓ SENSORIAL

- Aquestes dificultats poden acompanyar o no a la dislèxia o al TDA.

- Indefinició per utilitzar una mà o una altra.

- Coneixement de la dreta i l’esquerra.

- Direccionalitat de lletres i números.

- Manca d’habilitat pels esports.

- Poca destresa per habilitats manuals.

- Dificultats per automatitzar:
    - Dies de la setmana.
    - Mesos de l’any.
    - Taules de multiplicar.

- Coneixement del rellotge.

- Creació d’hàbits.

Ríos Rosas 51 - 08006 Barcelona       Tel. 932 118 600 Fax 932 118 654       info@montserratestil-les.com

Català Español