LLENGUATGE ESCRIT
Reaprenentatge diferent:

- De la lectoescriptura.

- De l’adquisició de les habilitats ortogràfiques.

- De les dificultats gràfiques.

Ríos Rosas 51 - 08006 Barcelona       Tel. 932 118 600 Fax 932 118 654       info@montserratestil-les.com

Català Español