LLENGUATGE PARLAT

- Retard de la parla.

- Canvi o deformació de sons.

- Incorrecta articulació de sons.

- Dificultats d’expressió oral.

Ríos Rosas 51 - 08006 Barcelona       Tel. 932 118 600 Fax 932 118 654       info@montserratestil-les.com

Català Español