TRACTAMENTS

La metodologia base que utilitza el Centre és l'aplicació d'una adaptació del Programa Orton-Gillingham, especialment dissenyat per a nens i nenes dislèxics.

L'aplicació d'aquest programa es basa en les aportacions de la neurobiologia i la psicologia i dóna origen a un nou i diferent reaprenentatge de la lectura amb un enfocament fonètic i multisensorial, és a dir, utilitzant totes les vies sensorials involucrades en el funcionament del cervell: visuals, auditives, tàctils i cinestèsiques.

Ríos Rosas 51 - 08006 Barcelona       Tel. 932 118 600 Fax 932 118 654       info@montserratestil-les.com

Català Español